MČR Rogaining 2018 Roztoky u Křivoklátu
23. – 24. 6. 2018


Rozpis - MČR Rogaining 2018

Mistrovství České republiky v rogainingu, 23. – 24. 6. 2018, Roztoky u Křivoklátu

Pořádající subjekt:
TJ Lokomotiva Beroun, z. s. - oddíl orientačního běhu
Pořádající orgán:
Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Datum konání:
23. – 24. 6. 2018
Centrum závodu:
Roztoky u Křivoklátu, fotbalové hřiště (50.0230875N, 13.8595392E)
Druh závodu:
Soutěžní:
 • mistrovství České republiky v rogainingu na 24 hodin (sobota 12:00 až neděle 12:00 hodin)
 • veřejný závod v rogainingu na 12 hodin (sobota 18:00 až neděle 06:00)
 • veřejný závod v rogainingu na 6 hodin (sobota 14:00 až sobota 20:00 hodin)
Nesoutěžní (pro PŘÍCHOZÍ):
 • rogaining na 6 hodin pro partnery závodu a ostatní příchozí (sobota 12:00 až sobota 18:00 hodin)
Prostor závodu:
Křivoklátsko – prostor závodu je vymezen na východě obcemi Králův Dvůr, Chyňava, Družec; na severu: Rynholec; na západě: Lišany, Hřebečníky, Jablečno; na jihu: Bzová, Zdice
Terén:
Křivoklátská vrchovina (západní, jižní a centrální část), Lánská pahorkatina (na severu) a Karlovická pahorkatina (na severozápadě); nejvyšší nadmořská výška 617 m.n.m., nejnižší 220 m.n.m; střední hustota komunikací, hustota osídlení větší při jižní hranici a na severu, zalesnění prostoru – přes 70%
Mapa:
Speciálka pro rogaining, měřítko 1: 40 000, e = 10 m, stav 05/2018, vodovzdorně upravená (Tyvek)
Systém ražení:
elektronický (SPORTident)
Každý člen týmu musí mít svůj SI čip!
Pro všechny závody je nutno použít pouze čipy řady 6 či novější.
Čipy bude také možné zapůjčit při prezentaci za poplatek 90 Kč za čip.
Kategorie:
Soutěžní:
 • 24 hodin (MO, WO, XO, MV, WV, XV, MSV, WSV, XSV, MJ, WJ, XJ, MY, WY, XY)
 • 12 hodin (MO12, WO12, XO12)
 • 6 hodin (MO6, WO6, XO6, OPEN)
Nesoutěžní:
 • 6 hodin (PŘÍCHOZÍ)
 • M (tým tvoří výhradně muži)
 • W (tým tvoří výhradně ženy)
 • X (v týmu je alespoň jeden muž a alespoň jedna žena)
 • V (veteránská kategorie, všichni členové týmu jsou ve věku 40 let a starší - tj. narození 22. 6. 1978 a dříve)
 • SV (superveteránská kategorie, všichni členové týmu jsou ve věku 55 let a starší - tj. narozeni 22. 6. 1963 a dříve)
 • J (juniorská kategorie, všichni členové týmu jsou věku 20 let nebo mladší - tj. narozeni 23. 7. 1997 a později)
 • změna 5. 4. 2018: Y (mládežnická juniorská kategorie, všichni členové týmu jsou věku 23 let nebo mladší - tj. narozeni 22. 6. 1995 a později)
 • PŘÍCHOZÍ – libovolné složení týmu. Určeno především pro nové zájemce o rogaining, kteří se v minulosti pravidelně neúčastnili MČR v rogainingu

Tým tvoří 2 – 5 závodníků.
Všichni členové týmu musí absolvovat celý závod společně. Při vzdání kteréhokoliv člena týmu se musí tým dostavit do cíle a závod ukončit.
Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze předloží-li písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců [souhlas ke stažení, docx]. Závodníci mladší 15 let se navíc mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

V závodě MČR na 24 hodin smí startovat pouze registrovaní členové ČAR, přičemž zaregistrování musí být všichni členové týmu.
Do ČAR je možno se zaregistrovat bezplatně při prezentaci.

Startovné:

pro účastníky závodu na 24 a 12 hodin

 • při platbě do 24. 5. do 31. 5. 600 Kč/za jednoho člena týmu
 • při platbě do 14. 6. 700 Kč/za jednoho člena týmu
 • při pozdější platbě – 800 Kč/za jednoho člena týmu

Startovné zahrnuje cenu mapy, ubytování ve vlastních stanech v centru během závodu (pátek až neděle), parkovné, sociální zařízení a občerstvení v centru během závodu (hash house).

pro účastníky závodu na 6 hodin (mimo nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ)

 • při platbě do 24. 5. do 31. 5. 300 Kč/za jednoho člena týmu
 • při platbě do 14. 6. 400 Kč/za jednoho člena týmu
 • při pozdější platbě – 500 Kč/za jednoho člena týmu

pro účastníky nesoutěžního závodu v kategorii PŘÍCHOZÍ

 • při platbě do 24. 5. do 31. 5. 300 Kč/za celý tým
 • při platbě do 14. 6. 400 Kč/za celý tým
 • při pozdější platbě – 500 Kč/za celý tým

Startovné zahrnuje cenu mapy, parkovné, sociální zařízení a občerstvení po závodě.

Přihlášky:

On-line přihláškovým systémem na webu závodu: https://rogaining.ob-lbe.cz/
Nouzově emailem – rogaining@ob-lbe.cz.

Přihláška musí obsahovat název týmu, jména členů týmu a jejich data narození, zvolenou kategorii, čísla čipů, popřípadě požadavek na jejich zapůjčení a kontaktní e-mail.

Způsob platby:

Startovné je třeba uhradit převodem na bankovní účet číslo 19-407626339/0800 (Česká spořitelna, TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.)
Při platbě je rozhodující datum uskutečněné transakce (připsání na účet organizátorů). U přihlášek realizovaných přes web vyplňte údaje o platbě (variabilní symbol, zpráva pro příjemce) podle pokynů, které se Vám zobrazí po úspěšné registraci.

U přihlášek zaslaných emailem (rogaining@ob-lbe.cz) uvádějte do zprávy pro příjemce název týmu a jméno jednoho člena týmu.
Ostatní platby (půjčovné za čipy, stanování, apod.) se hradí na místě v hotovosti.

Ubytování:
Pro závodníky na 24 výhradně vlastní stany ve vymezeném prostoru v centru bez poplatku. Zájemci o nocování z ostatních kategorií ve vlastních stanech zaplatí při prezentaci poplatek 50 Kč za jednu noc ve stanu.
Závodníci na 12 (případně na 6) hodin mohou využít ubytování v okolí – Křivoklát, Beroun, Hořovice, Rakovník.
Program:

pátek 22. 6. 2018

 • 18:00 – 23:00 – prezentace účastníků závodu na 6, 12 a 24 hodin a nesoutěžní kategorie PŘÍCHOZÍ

sobota 23. 6. 2018

 • 8:00 - 9:00 – prezentace účastníků závodu na 24 hodin a nesoutěžní kategorie PŘÍCHOZÍ (účastníci závodu na 6 hodin se mohou prezentovat až do 10:00, závodníci na 12 hodin až do 15:30 hodin)
 • 9:00 - 9:30 – plombování čipů závodu na 24 hodin a nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • 10:00 – výdej závodních map pro závody na 24 hodin a nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • 10:00 – 10:30 - plombování čipů pro závodníky na 6 hodin
 • 12:00start závodu na 24 hodin a nesoutěžní kategorie PŘÍCHOZÍ
 • 12:00 – výdej map pro závod na 6 hodin
 • 14:00 - start závodu na 6 hodin
 • 15:00 - 15:30 plombování čipů pro závodníky na 12 hodin
 • 16:00 - výdej map pro závod na 12 hodin
 • 17:00 – otevření Hash house
 • 18:00start závodu na 12 hodin a konec závodu nesoutěžní kategorie PŘÍCHOZÍ
 • 20:00konec závodu na 6 hodin
 • 21:30 – vyhlášení výsledků závodu na 6 hodin

neděle 24. 6. 2018

 • 6:00konec závodu na 12 hodin
 • 12:00konec závodu na 24 hodin
 • 13:00 – uzavření Hash house
 • 14:00 – vyhlášení výsledků závodů na 12 a 24 hodin
Výdej map:
 • sobota, 23. 6. v 10:00 hodin – pro závod na 24 hodin a nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • sobota, 23. 6. v 12:00 hodin – pro závod na 6 hodin
 • sobota, 23. 6. v 16:00 hodin – pro závod na 12 hodin
Hromadný start:
 • sobota, 23. 6. v 12:00 hodin – pro závod na 24 hodin a nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • sobota, 23. 6. v 14:00 hodin – pro závod na 6 hodin
 • sobota, 23. 6. v 18:00 hodin – pro závod na 12 hodin
Ukončení závodu:
 • sobota, 23. 6. v 18:00 hodin – pro nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ
 • sobota, 23. 6. v 20:00 hodin – pro závod na 6 hodin
 • neděle, 24. 6. v 06:00 hodin – pro závod na 12 hodin
 • neděle, 24. 6. v 12:00 hodin – pro závod na 24 hodin
Způsob hodnocení:

Kontroly budou označeny na mapě a v popisech kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou hodnotu (od 20 do 90 bodů). Počet navštívených kontrol v libovolném pořadí si volí každý tým dle vlastního uvážení. Průchod kontrolou se označuje zastrčením čipu do razící jednotky SI. Kontrolní stanoviště je vybaveno oranžovobílým lampionem o velikosti 30x30 cm, SI jednotkou a kleštěmi (pro případ selhání a nefunkčnosti SI). O umístění daného týmu rozhoduje celkový bodový zisk, při rovnosti bodů nižší dosažený čas. Při překročení časového limitu bude odečteno 20 bodů za každou započatou minutu zpoždění. Při překročení časového limitu o 30 minut a více nebude tým hodnocen.

V každé soutěžní kategorii budou vyhlášeni a odměněni první tři týmy. Týmy v nesoutěžní kategorii PŘÍCHOZÍ nebudou vyhlášovány, všichni obdrží účastnický list.

Doprava:
Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou – bude upřesněno v pokynech. Pořadatel dopravu nezajišťuje.
Parkování:
Ve vymezeném prostoru v obci – bude upřesněno v pokynech, podle pokynů pořadatelů.
Občerstvení:
Během závodu v centru (hash house pro kategorie 24 a 12 hodin).
V prostoru centra bude otevřena místní restaurace U Jezzu. V obci je několik dalších hospod (Hotel Roztoky, Hospoda u mostu), pár stánků s občerstvením, další hospody v sousední obci Křivoklát. Bude upřesněno v pokynech.
Funkcionáři závodu:
 • ředitel závodu: Bohuslav Hamáček
 • stavba kontrol: Vladimír Mezník
 • hlavní rozhodčí: Pavel Karmazín
 • povolení závodu: Jan Marek
Informace:
Na webu závodu - https://rogaining.ob-lbe.cz/
Upozornění:
Závodí se podle platných pravidel IRF a ČAR. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech. Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Závodníci jsou povinni při prezentaci podepsat prohlášení ve smyslu předchozí věty. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Mistrovství České republiky v rogainingu se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.